ADAMANT - ügyviteli és cégvezetői információs programrendszer

 

Általános jellemzők:

Korszerű, 4. generációs adatbáziskezelővel készült
Megbízható: tranzakció-kezelése áramkimaradás esetén is véd az adatbázis sérülése ellen
Nemcsak DOS/Novell, Windows, de UNIX alatt; sőt AS400-on is működik.
Integrált, rugalmasan paraméterezhető

Elsősorban közép- és nagyvállalatok részére javasolt. A nagy cégek munkáját külön automatizmusokkal támogatja.

Teljeskörűen támogatja a külkereskedelmi tevékenységet is folytató vagy exportra termelő cégek munkáját.

Széleskörű vezetői információkat szolgáltat. Biztosítja a cégen belül önelszámoló egységek nyilvántartását, árbevétel- és költségtervezést különféle kalkulációs egységekre (szerződések, munkaszámok, főbb termékcsoportok, stb.)

Alkalmas teljes körű költségnyilvántartásra (költséghely, költségviselő, költségnem), utókalkulációra, mérleg- és eredménykimutatásra

Biztosítja, hogy adott információk csoportjához csak az arra jogosult személyek, szervezeti egységek férhessenek hozzá

Hazai fejlesztésű rendszer. Ennek köszönhető a Felhasználó esetleges egyedi igényeivel való gyors és rugalmas bővítés lehetősége.
A rendszer moduláris

Kedvező ár/teljesítmény arány. Árát a Megrendelőnél előforduló bizonylatok mennyisége, hardver összetevők valamint az ügyvitel bonyolultsága határozzák meg.

Áruforgalom (belföldi, külföldi)

Szerződések, megrendelések (beszerzési és értékesítési, belföldi és külföldi)
Árjegyzék
Különféle típusú vevői árengedmények
Készletfoglalás

Kiszállítások és a kapcsolódó bonyolítási tevékenységek
  Szállítólevél, Szállítmányozási megbízás, Diszpozíciós levél, Pro forma számla, Csomagolási jegyzék, Avizó, Fedezetbekérők, Engedélykérelmek, Vám

Exportszámlázás
Számlák különféle idegen nyelven, ügynöki jutalék, kalkulált fuvar, biz. díj, szubvenció

Belföldi számlázás
Engedmények, felárak és egyéb speciális jogcímű tételek kezelése, stb.,
Integrált rendszer esetén paraméterezhető, hogy a számla fogyasztja a készletet vagy fordítva, a szállítólevél alapján képződhet a számla.

Az áruforgalom controlling jellegű információi:
forgalom szervezeti egységenként és az egész cégre; tetszőleges időszakra
cikkenként, cikkcsoportonként, ügyletenként, vevőnként, szállítónként, relációnként mennyiségben, Ft-ban, devizában.
vevőrangsor, fedezeti kimutatások, stb.

Termelés

Darabjegyzék, receptúra, csomagolási utasítás
Termelési igények
Anyagszükséglet számítása, anyagfoglalás lehetősége
Termelés ütemezése, indítása és követése a munkalapok segítségével
Paraméterezhetően norma szerinti vagy tényleges anyagfogyasztás ("Norma szerinti" esetben a differencia felosztásának lehetősége)
Termelés elszámolása, értékelése a munkalapok adatai alapján
Műveletekhez, szakmákhoz kötődő teljesítménybérek kezelése
A termelés fontosabb adatlapjainak előállítása: Munkalapok, Utalványok, MEO jelentések, Termelési gyűjtőlap, stb.
Az egyenes gyártás támogatása
Termeléstervezés
Utókalkuláció

Készletnyilvántartás

Támogatja az összes létező készletmozgást.
Alkalmas 999 raktár és 9999 tárolóhely kezelésére.
A készletek nyilvántartási ára cikkenként választható:
 
Beszerzési áras (egyedi értéken)
 
Elszámolóáras, Átlagáras, FIFO, LIFO
Lehetőség van egy adott cikk különböző szállítóktól származó készleteinek megkülönböztetésére.
Utólagos egységár módosító tételeknek, (pl. szállítási ktg, import vám, stb.) az eredeti beszerzéshez való hozzárendelésére. Amennyiben megtörtént az értékesítés vagy felhasználás, az ár változását a kiadás oldalon is keresztülvezeti
Leltár
Speciális kiegészítője a Nyersanyag-átvevő almodul.

Pénzügy

A pénzügy főbb szolgáltatásai:
Belföldi ügyletek pénzügyi bizonylatainak nyilvántartása, ÁFA nyilvántartás
Fizetési kezdeményezések: átutalások
Késedelmi kamat
Export, import ügyletek pénzügyi bizonylatainak nyilvántartása Ft mellett devizában is,
Bankonkénti árfolyam lehetősége, Késleltetett ÁFA
Bizományi ügyletekkel kapcsolatos pénzügyi nyilvántartások
Devizaátértékelés
Számlarendezés: Leírótételek képzése, pl. fillérdifferenciák esetére
Szubvenció nyilvántartás, -igénylés
Ügynöki jutalék és fuvarnyilvántartás
Költségszámlák továbbterhelésének lehetősége
Devizabank, Ft- és valuta pénztár kezelése
Fizetési felszólítólevelek, Egyenlegközlők, Kompenzációs levelek, hitelek, Előlegek, Értékpapírok, váltók nyilvántartása
 
Pénzügyi controlling:
Nyitott, rendezett tételek, Lejárt kintlevőségek
Várható pénzforgalom (cash-flow)

Számvitel

Főbb szolgáltatásai:
Számviteli bizonylatok nyilvántartása (Ft mellett devizában ill. mennyiségben való nyilvántartás lehetősége)
Folyószámla és főkönyvi könyvelés
Költségkimutatás
Tényadatok, utókalkulációk
A terv- és tényadatok közvetlen összehasonlítása
Különféle analitikus egységekre történő kimutatások (pl. témaszám, főbb árufajták)
Önelszámoló egységekre történő kimutatások
Mérleg-, eredménykimutatás
Konszolidált mérlegkészítés
 
Számviteli controlling:
Általánosan paraméterezhető tábla az árbevételek, a költségek és eredmény analízisére.

Tárgyi eszközök

A gazdálkodó szervezet tulajdonában, kezelésében levő tárgyi eszközök bruttó, nettó értékét ill. értékcsökkenését tudja nyilvántartani a modul.

Az értékcsökkenés elszámolása a Felhasználó által megadható. Lehet havi, negyedéves, féléves vagy éves elszámolású a társasági adó szerint és a gazdálkodó szervezet számviteli politikájában meghatározott mértékű.

Az értékcsökkenés elszámolása lehet lineáris, progresszív, degresszív vagy teljesítményarányos.

 

Fejlesztő:
Adamant'92 Ügyvitelszervzési és Informatikai Kft. 1142 Budapest Ungvár u. 64.
Tel.: (06-1) 222-0965
Fax: (06-1) 220-8927