Változások, újdonságok a PC-Pénztár program 6.2a verziójában.

A rendelkezésre álló összeget most már készpénzes kifizetés érvényesítésekor és számfejtéskor is figyelni tudja a program, ha a KPJCELLEN paraméter (a HP egyedi paraméterek közt) I-re van állítva.
Számfejtő modul: Mágneslemezes meghajtóval nem rendelkező gépen is futtatható a K30-as lemezes adatszolgáltatás készítése. Az adatszolgáltatás adatállománya ilyenkor az alkalmazás könyvtárában jön létre.
Házipénztár modul: Állandó szervezeti egység előírására van lehetőség a HP egyedi paraméterek közt található HPFIXSZE paraméter I-re állításával. Ez akkor hasznos, ha csak egy szervezeti egység található a kódszótárban, s minden bizonylaton ezt az egy szervezeti egységet kell szerepeltetni.
Házipénztár modul: Alapértelmezett pénzforgalmi jogcím beállítására ad lehetőséget a HP egyedi paraméterek közt található DEFPFJC paraméter. A paraméter értékeként azt a pénzforgalmi jogcímkódot kell megadni, amely a leggyakrabban szerepel a bizonylatokon. A program ezután mindig ezt a pénzforgalmi jogcímet kínálja majd fel befizetési és kifizetési bizonylat készítésekor, melyet azonban felül lehet írni.
A Számfejtő modulban a 6.0 és 6.1 verziókban hibás volt a lemezes adatok fogadása az adatszolgáltatóktól. Az új verzió helyesen működik.